Afdrukken

Diensten

Administratieve dienstverlening:

 • Opzet, verwerking en/of ondersteuning
 • Online boekhouden
 • Salarisadministratie

Verslaggeving:

 • Jaarrekening en tussentijdse rapportages
 • Prognoses en publicatiestukken
 • Accountantsverklaringen

Aangiften:

 • Omzetbelasting en Loonheffingen
 • Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting

Advisering:

 • Fiscale-, bedrijfseconomische- en juridische advisering
 • (her)financiering zakelijk/privé
 • subsidies

Tarieven:

Tarieven zijn afhankelijk van de gevraagde diensten en proportie en zullen in de reange van 75 tot 175 euro bedragen.
 
Op onze dienstverlening zijn de Algeme voorwaarden van toepassing. Deze zijn conform het model algemene voorwaarden opgesteld door NBA en gedeponeerd bij de griffie van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. Een examplaar van deze Algemene Voorwaarden kunt u hier raadplegen.