Diensten

Administratieve dienstverlening:

 • Opzet, verwerking en/of ondersteuning administratie
 • Online boekhouden
 • Salarisadministratie

Verslaggeving:

 • Jaarrekening en tussentijdse rapportages
 • Consolidatie
 • Prognoses en publicatiestukken
 • Accountantsverklaringen

Aangiften:

 • Omzetbelasting en Loonheffingen
 • Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting

Advisering:

 • Fiscale-, bedrijfseconomische- en juridische advisering
 • (her)financiering zakelijk/privé
 • subsidies

Tarieven:

Tarieven zijn afhankelijk van de gevraagde diensten, complexiteit en kwalificatie van de ingezette medewerkers. Per opdracht zijn wij transparant over bestede tijd en gehanteerde tarieven.

Op onze dienstverlening zijn de Algeme voorwaarden van toepassing. Deze zijn conform het model algemene voorwaarden opgesteld door NBA en gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017 VARIANT 1. Een examplaar van deze Algemene Voorwaarden kunt u hier raadplegen.