Kwaliteit

Ter waarborging van onze kwaliteit is onze accountantspraktijk aangesloten bij de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.NBA.nl ).

Sinds de fusie  tussen de reeds lang bestaande NOvAA en NIVRA  per 1 januari 2013 is dit dé organisatie bij wet ingesteld die dit bewaakt in Nederland namens de overheid voor  het maatschappelijk verkeer.

Aansluiting is alleen toegestaan als  men zich committeert aan de gedrags- en beroepsregels én ook zorgdraagt voor een permanente bewaking van de kwaliteit en het kennisniveau. De NBA bewaakt dit ook op actieve wijze ter bevordering en bewaking van een goede beroepsuitoefening. Indien u van mening bent dat er sprake is van een tekortkoming in onze dienstverlening kunt u dit kenbaar maken in de vorm van een klacht; de wijze waarop wij dit behandelen vind u hier.

Zo kunt u er altijd op vertrouwen dat uw accountant integer, objectief, deskundig en discreet is.

Ook voor u als ondernemer of DGA kunt u op de website van de NBA waardevolle informatie terugvinden.